Danıştay’dan açıklama. FETÖ’den ihraç edilen 450 hakim ve savcı hakkında göreve iade kararı verilmişti

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından yapılan yasal düzenlemelerle, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı olduğu değerlendirilen hakim ve savcılar hakkında HSK Genel Kurulu tarafından meslekten çıkarma kararları alındı.

Bu kararlara karşı yargı yoluna başvuru imkanı, 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile getirildi. Bu çerçevede, ihraç kararlarının iptali istemiyle Danıştay’da dava açılmaya başlandı.

2017’den bugüne kadar, Danıştay 5. Dairesi’nde toplam 5 bin 112 dava açıldı. Daire tarafından yıllara sari şekilde verilen kararlara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz başvurusunda bulunulabiliyor.

Bu süreçte, Danıştay 5. Dairesi, yıllara sari olarak 3 bin 799 davanın reddine, 435 davada ise işlemin iptaline karar verdi. Bu kararlarla ilgili detaylar ve sonuçlar, yargı yoluna başvuran hakim ve savcıların görevlerine iade edilip edilmediğine dair belirlendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir